Een mooi ontwerp is nog lang niet voldoende om je huis te (ver)bouwen, de gemeente vraag om te beginnen al zoveel informatie om een vergunning te kunnen verlenen, uiteraard kan Tekenis je volledig voorzien, in het hele vergunningstraject, van alle informatie welke nodig is voor een omgevingsvergunning.

Maar ja de stukken voor de gemeente zijn er om te checken of je aan de regelgeving zal gaan voldoen. Je hebt daarmee nog niet al je eigen wensen verwerkt in bijvoorbeeld een tekening waarmee de aannemer werkelijk aan de slag kan. Tekenis zorgt niet alleen voor de informatie tbv de vergunningen maar ook zorgt Tekenis voor de uitvoeringsplannen.

Vergunning vrij

is niet zonder regels bouwen

Vergunning vrij

Veel kan tegenwoordig vergunningsvrij gebouwd worden, maar vergunningsvrij wil nog niet zeggen regelvrij. Deze vergissing wordt veel gemaakt door particulieren maar ook zeker door zelfstandige bouwers. Het is daarom verstandig om te zorgen voor een goed uitgewerkt bouwplan zodat bij een
controle altijd kan worden aangetoond dat e.a. volgens de regels is uitgevoerd.

Omgevings vergunning

Specialistisch advies

Omgevings vergunning

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning  komt een hoop kijken.
​Tekenis kan de volledige aanvraag verzorgen, de meeste werkzaamheden gebeurt door Tekenis zelf maar een aantal specialistische adviezen wordt uitgevoerd door deskundige bureaus waar ik veel mee samenwerk.

Werk tekeningen

en werkbare details

Werk tekeningen

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning bouwen komt een hoop kijken. Tekenis kan de volledige aanvraag verzorgen, de meeste werkzaamheden gebeurt door Tekenis zelf, maar een aantal specialistische adviezen wordt uitgevoerd door deskundige bureaus waar wij veel mee samenwerken.

Rapporten en berekeningen

van constructie berekening tot

Rapporten en berekeningen

Voor een omgevingsvergunning zijn veel rapporten en berekeningen nodig, denk aan berekeningen en adviezen voor energie, isolatie, ventilatie en constructieberekeningen maar ook geluid, zon en lichtadviezen of milieurapporten en ga zo maar door. Alles wat nodig is voor de verbouwing en de vergunning kan verzorgd worden.

Tekenis over bouwkundig advies

Bouwkundig advies klinkt altijd alsof er maar 1 oplossing is.

Door mijn creatieve mindset en meer dan 30 jaar ervaring, is er eigenlijk geen probleem aan een woning dat ik niet kan oplossen.

Ervaring en kennis van de huidige regels maakt oplossingen  die en de kwaliteit en de portemonnee niet onnodig belasten.

Bouwkundig advies klinkt altijd alsof er maar 1 oplossing is.

Door mijn creatieve mindset en meer dan 30 jaar ervaring, is er eigenlijk geen probleem aan een woning dat ik niet kan oplossen.

Ervaring en kennis van de huidige regels maakt oplossingen  die en de kwaliteit en de portemonnee niet onnodig belasten.

Neem contact op